Gå till innehållet

METSO innebär frivilligt skogsskydd – mot ersättning

METSO är ett skyddsprogram som riktar sig till privata skogsägare och som baserar sig på frivillighet. Via det kan skogsägarna skydda och vårda skogarnas naturvärden – och se till att den biologiska mångfalden bevaras. För skyddet betalas ersättning enligt trädbeståndets värde. Läs mer om olika alternativ och be om en utvärdering av din skog, som kanske lämpar sig som METSO-område. Du förbinder dig inte till något genom att ta kontakt.

Aktuellt

METSO-handlingsplanen hade ett segerrikt år – Skogsägarna säkerställde mångfalden på allt bredare front

11-02-2021
De finländska skogsägarna skyddade i fjol permanent ca 5 500 hektar skog via handlingsplanen METSO. Med hjälp av tioåriga miljöstödsavtal tryggades dessutom skogslivsmiljöer på ca 3 500 hektar och i privata skogar utfördes naturvårdsarbeten på över 128 hektar.
Läs mer

SKOGSÄGARENS BERÄTTELSER

Minun valintani on METSO -banneri. 390x90 pxl.jpg, Minun valintani on METSO -banneri. 390x90 pxl.jpg

1001 tapaa tykätä metsästä

  • Skriv ut sidan