Pressmeddelanden

Halvtidsutvärderingen av METSO-handlingsplanen visar att det frivilliga skyddet har lyckats väl

27-02-2019
De områden som har skyddats genom METSO-handlingsplanen, som tryggar skogarnas biologiska mångfald, kännetecknas av högklassiga naturvärden och utgör ett bra komplement till landets nätverk av naturskyddsområden, visar en färsk halvtidsutvärdering. Handlingsplanen, som baserar sig på frivilligt skydd, röner dessutom stor uppskattning bland skogsägare och andra aktörer i skogsbranschen. 

  • Skriv ut sidan