Skogsägarens METSO-kontaktblankett

Skogsägare. Är du intresserad av METSO-handlingsplanen? Finns det kanske naturvetenskapligt värdefulla skogsobjekt i din skog?

Om du vill ha mer information om handlingsplanen, fyll i kontaktblanketten i slutet av sidan, välj närmaste närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central) eller Finlands skogscentrals serviceområde på blankettens rullgardinsmeny. Vår kontaktperson för METSO kontaktar sedan dig. Detta binder dig inte till något, däremot får du mer information om din egen skog och dess lämplighet för METSO-handlingsplanen. Du kan också vara i direkt kontakt med den lokala NTM-centralen eller METSO-experten vid Finlands skogscentral, till exempel om blanketten inte går att skicka in. Kontaktuppgifterna hittar du till höger på sidan.

*obligatoriska uppgifter.

*
*
*
*
*
 
Publicerad 30.3.2016 kl. 12.38, uppdaterad 14.4.2021 kl. 14.13

  • Skriv ut sidan