Är du intresserad av att skydda din skog?

Om du är intresserad av att bevara din skog och värna om den biologiska mångfalden, erbjuder METSO, handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna, olika alternativ:

METSO är skogsägarens eget val och ersättning betalas för skyddet.

När du har gjort ditt val, fyller du i ansökningsblanketten för att inleda ärendet vid NTM-centralen eller Skogscentralen.

Om du vill ha ytterligare information, fyll i kontaktblanketten nedan. METSO-kontaktpersonen kontaktar dig.

Publicerad 18.2.2016 kl. 15.34, uppdaterad 29.10.2019 kl. 12.23