METSO-forskning


 
Tutkija metsässä
©  Panu Halme

Vet du hur många arter av organismer det finns i Finlands skogar? I vilka skogar finns det flest arter? Och hur reagerar de på olika sätt att använda skogen?

Forskning är en viktig del av METSO-programmet. METSOs forsknings- och utvecklingsprojekt producerar information bland annat om de frågor som ställs ovan. Vi vet att det finns cirka 45 000 arter i Finland, av vilka cirka 2 000 är kända genom forskningsprogrammet för bristfälligt kända och hotade skogsarter, som ingår i METSO. Många arter reagerar negativt på ekonomibruket av skogarna, särskilt på minskningen av rötträd.

I forskningsprojekten har dessutom bl.a. utretts vilka åsikter skogsägare och de som genomför programmet har om hur de tillgängliga metoderna för tryggande av den biologiska mångfalden fungerar.

Projekt för utveckling av naturvården

Projekten för utveckling av naturvården producerar mångsidig information för uppföljning och utvärdering av METSO-programmet. De utvecklar samtidigt nya verksamhetsmetoder inom naturvård och främjar samarbete.

Nätverk för samverkan

Skogsägare och professionella inom skogsbruk kan skapa samarbetsnätverk i METSO-programmet. Ett bra nätverk baseras på principer som både skyddar den biologiska mångfalden i skogsnaturen och ökar landsbygdens livskraft. Nätverken hjälper skogsägare att bevara sina skogar, utveckla rekreationsaktiviteter med kopplingar till den biologiska mångfalden i skogen och sköta värdefulla livsmiljöer.

Nätverksprojekten kan ledas av miljö- eller skogsorganisationer eller av lokala föreningar. Ett nätverk kan bestå av skogar som gränsar till varandra eller av skogsområden i olika kommuner. Nätverk för samverkan kan få bidrag från METSO-programmet eller finansiering från Europeiska unionens projekt.

Forsknings- och utvecklingsprojekt

De av miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet finansierade forsknings- och utvecklingsprojekten för att stödja genomförandet av METSO-programmet omfattar årligen en finansiering om cirka två miljoner euro.

 

Mer information om METSO-forskningen:

Äldre forskare Kaisu Aapala
Finlands miljöcentral
tfn 0295 251 052, kaisu.aapala(at)ymparisto.fi

Forskare Terhi Koskela
Naturresursinstitutet
tfn 029 532 5146, terhi.koskela(at)luke.fi

Publicerad 26-02-2016 kl. 9.50, uppdaterad 30-07-2020 kl. 13.05
  • Skriv ut sidan