Kontaktinformation

Miljöministeriet

Överinspektör Esa Pynnönen
tfn 0295 250 386
esa.pynnonen(at)ym.fi

Kommunikationsexpert Henna Birkman
tfn 0295 250 299
henna.birkman(at)ym.fi

Jord- och skogsbruksministeriet

Konsultativa tjänstemannen Ville Schildt
tfn 029 516 2190
ville.schildt(at)mmm.fi

Informatör Iina Bister
tfn 0295162276
iina.bister(at)mmm.fi

Finlands miljöcentral

Projektchef Kimmo Syrjänen
tfn 0295 251 666
kimmo.syrjanen(at)syke.fi  

Äldre forskare Kaisu Aapala
tfn 0295 251 052
kaisu.aapala(at)syke.fi

Naturresursinstitutet

ForskareTerhi Koskela
tfn 029 532 5146
terhi.koskela(at)luke.fi

Publicerad 16-02-2016 kl. 9.36, uppdaterad 11-12-2020 kl. 9.16
  • Skriv ut sidan