METSO kontaktuppgifter i närings-, trafik- ock miljöcentralerna

E-postaddresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Nyland

Överinspektör Sanna Tähtinen
tfn 0295 023 024

ersättare:
Överinspektör Janne Sormunen
tfn 0295 021 114

Egentliga Finland

Överinspektör Leena Lehtomaa
tfn  0295022894

Satakunta:

Överinspektör Elina Joensuu

tfn 0295 022 872

Tavastland

Kanta-Häme:
Överinspektör Rauni Itkonen
tfn 0295 025 188

Päijät-Häme:
Överinspektör Soile Hiitola
tfn 050 396 0075

Birkaland

Överinspektör Auli Suvanto
tfn 0295 036 388   

ersättare:
Avdelningens chef Mari Rajala
tfn 0295 036 373

Sydöstra Finland

Diplomingenjör Paula Mattila
tfn 0295 029 258   

ersättare:
Skogsbruksingingenjör Pekka Jokinen
tfn 0295 029 240

Södra Savolax

Naturskyddsexpert Markku Heikkinen
tfn 0295 024 175    

ersättare:
Naturskyddsexpert Arto Hyvärinen
tfn 0295 024 068

Norra Savolax

Överinspektör Anne Grönlund
tfn 0295 026 779   

ersättare:
Överinspektör Marko Haavisto
tfn 0295 026 781

Norra Karelen

Naturvårdschef Sirkka Hakalisto
tfn 0295 026 175    

ersättare:
Naturskyddsexpert Anita Rämö
tfn 0295 026 225

Mellersta Finland

Biolog Johanna Viljanen
tfn 0295 024 829   

ersättare:
Biolog Johanna Hallman
tfn 0295 024 733

Österbotten

Överinspektör Vesa-Pekka Simula
tfn 0295 027 935

ersättare:
Överinspektör Leena Rinkineva-Kantola
tfn 0295 027 920
leena.rinkineva(at)ely-keskus.fi

Norra Österbotten

Chef Eero Melantie
tfn 0295 038 377     

ersättare:
Överinspektör Esa Piirainen
tfn 0295 038 402

Kajanaland

Överinspektör Marja Manninen
tfn 0295 023 813    

Lappland

Miljöinspektör Kari Kemppainen
tfn 0295 037 363

Publicerad 8.2.2016 kl. 14.41, uppdaterad 5.11.2020 kl. 11.00
  • Skriv ut sidan