Gör en utflykt till ett METSO-objekt

Retkeile METSO-kohteella
Foto: Markus Sirkka, miljöförvaltningen bildbank

Är du intresserad av att se vilka naturtyper det kan finnas i ett METSO-område? Du är välkommen att besöka dessa områden för METSO erbjuder också möjligheter till utflykter och friluftsliv. 

Vi presenterar fem för friluftsliv lämpliga METSO-områden. Vi börjar i Nyland och fortsätter ända upp till Kajanaland. Fokusen ligger på områdenas naturvärden.

För friluftsliv lämpliga områden

Inom METSO-programmet finns några över 100 hektar stora skyddsområden. Vissa av dem lämpar sig också bra för utflykter och rekreation. Staten har köpt flesta av de här områdena av kommuner, företag eller sammanslutningar. Trots att det viktigaste med skyddsområdena är att trygga biologisk mångfald har man försett många stora skyddsområden med vandringsstigar och bygger nya vandringsvägar samt andra utflyktsfaciliteter.

Bjurs, Ingå, Nyland

Granvik, Pargas, Egentliga Finland

Lapakisto, Nastola, Tavastland

Störsvik, Sjundeo, Nyland

Yölinnunkuru, Paltamo, Kajanaland

Publicerad 25-02-2016 kl. 10.43, uppdaterad 29-05-2019 kl. 15.04

  • Skriv ut sidan