Hur framskrider METSO?

Puronvarsilehto_Erkki Oksanen_Luke.jpg
© Markus Sirkka, miljöförvaltningens bildbank

Naturskyddsområden

Syftet med METSO-handlingsplanen är att det inrättas nya skyddsområden på en areal av sammanlagt 96 000 hektar fram till 2025. Genom samarbete mellan skogsägare och de som arbetar inom skogsbranschen har redan sammanlagt 79 052 hektar skyddats med stöd av naturvårdslagen under åren 2008–2020.

Miljöstödsobjekt och naturvårdsprojekt

I ekonomiskogarna har man som mål att som miljöstödsobjekt och genom naturvårdsprojekt skydda 82 000 hektar. Med skogsägarna har det ingåtts miljöstödsavtal  som omfattar 46 503 hektar och  naturvårdsåtgärder på 4 983 hektar under åren 2008–2020.

METSO på statens mark

Även statens skyddar sina markområden.

Följ hur METSO framskrider

Du kan också följa hur METSO framskrider och i vilken utsträckning målen för METSO uppnåtts i de lägesrapporter som publiceras varje år och i halvtidsutvärderingarna. Senaste halvtidsutvärdering av handlingsplanen utgavs 2019. Bekanta dig med materialet (på finska):

Publicerad 16-02-2016 kl. 9.37, uppdaterad 11-02-2021 kl. 11.24

  • Skriv ut sidan