METSO-material

Största delen av publikationerna är i elektronisk form, men flera broschyrer finns också i tryckt version.

Tryckta broschyrer

Beställ tryckta broschyrer av kommunikationsexpert Henna Birkman på miljöministeriet (förnamn.efternamn@ymparisto.fi), av informatör Päivi Kari på jord- och skogsbruksministeriet (förnamn.efternamn@mmm.fi) eller av närings-, trafik- och miljöcentralen.

 

METSO handlingsplan för den biologiska mångfalden i skogar.JPG

METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna (pdf)

Läs mer om utbudet av metoder inom METSO. Reviderad upplaga, 2018
Utgivare: Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet

 

 

 

 

METSOn Tikka-esitteen kansi ruotsiksi.JPG

Lämpliga objekt för METSO-handlingsplanen (pdf)

Läs mer om METSO-livsmiljöerna. Reviderad upplaga, 2018
Utgivare: Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet

 

 

 

 

 

Naturvård och mångfald i skogen.JPG

METSO. Naturvård och mångfald i skogen (pdf)

2015
Utgivare: Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet

 

 

 

Handböcker

Publicerad 16-02-2016 kl. 12.59, uppdaterad 07-05-2020 kl. 9.26
  • Skriv ut sidan