METSO-logor och dokumentmallar

Logon kan användas fritt för all kommunikation inom ramen för METSO, enligt de grafiska instruktionerna.

METSO-logor och grafiska instruktioner i miljöförvaltningens bildbank:

METSO Power Point:

Publicerad 16.2.2016 kl. 16.03, uppdaterad 3.9.2019 kl. 10.37